Dušan Scholtz - narodený 3.júla 1974 v Košiciach.
Žije a tvorí v rodnom meste /portrét3/, /potrét4/

2001
Košická paleta
- Hlavná cena, Vernisáž
Celoslovenská súťaž Výtvarné spektrum Humenné -
Hlavná cena
Autorská výstava v Galérii Dizajn fórum v Drienovci
Kolektívna výstava slovenských výtvarníkov
v Budapešti - Podanie rúk

2002
Dialóg - spoločná výstava s výtvarníkom Karolom Petrešom
Maďarský dom v Košiciach
TEMPUS ART 2002 - výstava na medzinárodnom
festivale divadiel v Rožňave

2004
Autorská výstava
v Galérii Panoptikum v Košiciach
Inštalácia a otvorenie

2005
Obrazy a sochy -
výstava so sochárom Lacom Staňom
v Galérii KOS v Košiciach, inštalácia a otvorenie
Košická paleta - Hlavná cena

2007
Autorská výstava
pod názvom Košický splín v Galérii Veritas v Košiciach, inštalácia a otvorenie
Úvod Galérie Kontakt